fonok

Akadnak olyan szegmensek, ahol már a női cégvezetők dominálnak

Bár még mindig a férfiak dominálják a hazai társas vállalkozások tulajdonosi és cégjegyzésre jogosulti körét, a nők szerepe lassan növekszik.

A hazai vállalkozások többségében még a férfi tulajdonosok és ügyvezetők dominálnak, de egyre több a női menedzsmenttel működő sikeres vállalkozás is. Jelenleg mintegy 265 ezer hölgy tulajdonos és 166 ezer cégjegyzésre jogosult járul hozzá a hazai társas vállalkozások működéséhez, és számuk évről évre növekszik – írja elemzésében az Opten.

A vállalkozások oldaláról tekintve jelenleg már 81 ezer társas vállalkozás áll tisztán női cégvezetőkből, ami a cégbázis 17 százalékát jelenti. Ez az arány enyhén növekedett ugyan az elmúlt években, de még mindig nagyon messze van a tisztán férfi vállalkozások mennyiségétől. Érdekes módon azonban a tisztán női vállalkozások aránya a vegyes vállalkozások rovására növekedett, a tisztán férfi vállalkozások aránya tartja stabilan vezető helyét.

Család vagy vállalkozás

A férfi dominancia részben érthető is, hiszen a nők családfenntartásra fordított energiái ritkábban engednek meg olyan mélységű elköteleződést, mint amit egy cégvezetői szerepkör igényel. A családban elfoglalt férfi-női szerepkörök alapvetően kihatnak a vállalkozások nemi összetételére is, ugyanakkor egyre több sikertörténet figyelhető meg a hazai gazdaságban, ahol a nők vannak a főszerepben. A sikerek ráadásul sokszor az anyai szerepkörrel párhuzamosan jelentkeznek.

20220308_opten

Már a cégen belüli családi kapcsolatokat vizsgálva is elmondható, hogy a hazai női vállalkozók közül mintegy 24 ezer fő gyermekeivel közösen terelgeti vállalkozását, és az anya-gyermek kapcsolatok száma folyamatosan növekszik. Abban is élesen megmutatkozik a nők családban eltöltött szerepének súlya, hogy a nők sokkal ritkábban vállalnak tisztséget egynél több vállalkozásban, azaz ha idejük engedi is hogy vállalkozást vezessenek, azt már kevesebben tudják megtenni, hogy párhuzamosan több vállalkozást is irányítsanak.

Milliárdosok

A sikertörténetek természetesen nem állnak meg az anyai szerepkör és a vállalkozásvezetés tényénél, sok olyan női menedzsmenttel rendelkező vállalkozás működik ma Magyarországon, amely kiemelkedik a férfiak dominálta sokaságból is. Ennek talán leglátványosabb példája, hogy meredeken emelkedik az egy milliárd forint éves árbevételt meghaladó női vállalkozások száma.

Az Opten adatai szerint két évvel ezelőtt még csupán 300, egy évvel ezelőtt már 500 ilyen vállalkozásról számolhattunk be, de mára a milliárdos női vállalkozók száma már a 700-at közelíti. Ezzel együtt a tisztán női menedzsment inkább a közepes és kisebb vállalkozásokra jellemző, ami valahol természetes is, hiszen a nagyobb vállalkozások általában összetettebb tulajdonosi szerkezettel és aláírói körrel rendelkeznek, így a felső szegmensben a vegyes vállalkozások aránya a magasabb. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a teljes cégbázist nézve az igazán sikeres és stabil vállalkozások a vegyes vállalkozások köréből kerülnek ki. Általánosságban azon vállalkozások várható élettartama és stabilitása magasabb, ahol nők és férfiak vegyesen alkotják a társaság menedzsmentjét.

Generációs különbségek

A női-férfi szerepkörök még erősebben megmutatkoznak, ha a tulajdonosok életkorát és nemét egyszerre vizsgáljuk. A fiatal vállalkozók körében ugyanis a férfiak dominanciája még erősebb, de az idősebb korosztályok felé haladva folyamatosan növekszik a nők aránya. Ennek okai is részben a vállalkozásokon kívül keresendők.

20220308_opten2

Egyrészt a fiatalabb generációk körében az anyai szerepkör jelenléte még erősebb, másrészt az idősebb korosztályokban már a férfiak alacsonyabb átlagéletkora érezteti hatását. Jelenleg a legfiatalabb vállalkozói réteg a Z generáció tagjaiból kerül ki, és ebben a szegmensben csupán 35 százalék a női cégtulajdonosok aránya, míg a legidősebb veterán generációban ugyanez az arány már 52 százalék.

A cégjegyzésre jogosultakat vizsgálva is hasonló generációs tendenciát figyelhetünk meg, annyi eltéréssel, hogy ebben a szerepkörben általánosságban valamelyest alacsonyabb a nők aránya, mint a tulajdonosok körében.

20220308_opten3

Női szakmák

A nők által irányított vállalkozások aránya szektoronként is igen nagy szórást mutat, a hagyományos női szerepkörök hatása megjelenik az ágazati statisztikákban is.

A szépségápolás, fodrászat, fizikai közérzet javító szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozások adják az „Egyéb szolgáltatások” nemzetgazdasági ág jelentős részét, így talán nem is meglepő, hogy a tisztán női menedzsmenttel rendelkező vállalkozások adják a vállalkozások 23 százalékát ebben a szegmensben. Ezeken az ágazatokon felül aránylag magas a női menedzsment aránya az oktatásban és az egészségügyben, míg a legférfiasabb szektoroknak az IT, a mezőgazdaság és bányászat számít.

SzektorTisztán női menedzsmentVegyes menedzsment
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS26,92%44,36%
OKTATÁS23,26%53,00%
HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS23,10%58,65%
ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG20,75%35,04%
SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS20,45%39,64%
SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG18,85%47,01%
INGATLANÜGYLETEK18,57%34,72%
PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG18,53%40,67%
KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM: KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS18,02%36,04%
KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS17,20%40,52%
MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABAD IDŐ17,06%44,21%
TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET13,64%13,64%
SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS12,68%37,67%
VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-. GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS12,09%17,62%
ÉPÍTŐIPAR11,66%31,50%
VÍZELLÁTÁS: SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS11,35%35,04%
FELDOLGOZÓIPAR11,11%44,67%
INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ10,50%41,30%
MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT9,61%48,72%
BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS7,26%39,83%

Forrás: https://piacesprofit.hu/ 2022.03.08.

Megosztás

Sikeres a cég, de képes-e a következő nagy ugrásra?

Krausz Zoltán (vallalatepites.hu | vállalatépítési szakértő) és Palai Patrik (Lakógép Kft. | tulajdonos- ügyvezető) előadásából az összefoglalót készítette: Nagy Krisztina Zsuzsanna (ügyvezető titkár, FBN-H Egyesület)

Beszámoló az áprilisi klubról

Az elmúlt két klub alkalmával kísérleteztünk. Szoktunk, mert keressük a jobb minőséget, a több élvezetet. Most kétszer is tudatosan elengedtük a szünet utáni részt. Azt

FBN-H