wealth

A Családi Alapítványoké a jövő

Még mindig sok sikeres családi vállalkozás, hosszú évtizedek kemény munkája ellenére egyre halogatja, hogy felkészüljön a jövőre, a generációkon átnyúló utódlástervezésre és a megteremtett üzleti értékek és a vagyon előrelátó megőrzésére, valamint a következő generáció tényleges, aktív bevonására.

A hosszú távú és generációkon átívelő vagyonkezelés páratlanul rugalmas és családi kézben összpontosuló, a családi értékeket megtartó formája az alapítvány.

Miről is van szó tulajdonképpen?

Nomen est omen’, a névben van a válasz is. A Családi Alapítvány – bár a bizalmi vagyonkezeléshez hasonlóan vagyonmegőrzési és -gyarapítási célokat szolgál, a család érdekét és értékét helyezi az első helyre. Ez persze nem azt jelenti, hogy összetett, különös szakértelmet igénylő esetekre ne lehetne szakértő kurátorokat bevonni az alapítvány működésébe, vagy annak ellenőrzésébe, de alapvetően a családé marad, ami a családé.

Az alapítvány ugyanis nemcsak egy jogi „eszköz”, hanem egyúttal a családi értéktár őrzője is. Az alapítvány alapdokumentumai meghatározzák a rövid és hosszú távú terveket, rugalmas szervezetrendszer keretében integrálni tudják a család ’fiataljait’ (pl. Junior Tanács), mentor programot biztosíthatnak, valamint az üzleti feladatokon túl jótékony célkitűzéseket is támogathatnak. Így a családi vállalkozás a családi alapítvány létrejöttével egy olyan dinamikus mátrixszá válhat, amit közös értékrendszer mozgat együtt.

Sok családi vállalkozás idegenkedik a családi alapítvány és a családi alkotmány gondolatától. Pedig ezek a struktúrák remek megoldások arra, hogy hosszú távra megfogalmazható legyen a család hitvallása, jövőképe és stratégiai céljai. Az alapos és átgondolt családi vagyontervezéshez szükséges alapdokumentáció így a jövő generációi számára is biztonságot adva rögzíteni tudja a család kulturális és üzleti értékrendszerét, illetőleg védelmet nyújthat annak szabályozásával, hogy mily módon örökíthető át a vagyon az utódokra. A családi alkotmány szabályozhatja a családtagok egymáshoz és a társaságokhoz való viszonyát; a vagyonból való részesedés elveit és minden olyan további fontos kérdést, amelynek hosszú távú rögzítését a Család eszmeiségének megőrzése és ápolása szempontjából a családtagok fontosnak tartanak. A családi alkotmány és a családi alapítvány tehát lényegében alapdokumentációként szolgál arra az esetre is, ha a családban és a családi vagyon működtetésében meghatározó formális és informális szerepet játszó Alapító vagy Alapítók kivonulnak az operatív működtetésből és társaságirányításból.

Fontos feladat a döntéshozatalban is

A Családi Alapítvány további fontos feladata lehet a családi és céges döntéshozatal szabályainak, rendjének meghatározása, a tulajdonosi és vezetői jogkörök és felelősségi körök kialakítása. A kuratóriumba bevont szakértők segítségével a Családi Alapítvány megfelelő kereteket adhat az utódlási terv megfogalmazásához és kidolgozásához, amely kiterjedhet a következő generációkkal szembeni családi várakozások megfogalmazására, a családi társaságokba való be- és kilépés alapelveire, stb. A Családi Alkotmányt gyakran kíséri, vagy követi közvetlen családi vagyonrendezés, amely már konkrétan meghatározhatja a vagyontervezésbe bevonni kívánt, vagy a későbbiekben kijelölendő vállalkozások által megőrzendő, vagy kitűzendő jövőbeli célokat, a társaság(ok) tulajdonosi és vezetői összetételét, a családtagok és nem-családtagok szabályozott jogait és kötelezettségeit, valamint aktuális (és jövőbeli) szerepét a társaság(ok) életében. A családi vagyonrendezés már konkrétan, egyes cégekre lebontva taglalhatja a család és a cég(ek) egymáshoz való viszonyát, kiterjedt figyelemmel a vállalat által megtermelt vagyon megoszlására, a társaság(ok) által realizált vagyoni eredmény felosztására, valamint a felelősségi körök rendszerére.

A Statisztikai Hivatal adatai szerint jelenleg 60 ezer családi vállalkozás áll elkerülhetetlen és szinte azonnali generációváltás előtt.

Egy családi alapítvány költségei hosszú távon is versenyképesek lehetnek a family office vagy bizalmi vagyonkezelési formák költségeivel szemben, de természetesen, minden alapítvány és minden családi „megoldás” egyedi és megismételhetetlen.

Forrás: privatbankar.hu, dr. Mátés Adrienne, 2023. április 12.

Megosztás

Sikeres a cég, de képes-e a következő nagy ugrásra?

Krausz Zoltán (vallalatepites.hu | vállalatépítési szakértő) és Palai Patrik (Lakógép Kft. | tulajdonos- ügyvezető) előadásából az összefoglalót készítette: Nagy Krisztina Zsuzsanna (ügyvezető titkár, FBN-H Egyesület)

Beszámoló az áprilisi klubról

Az elmúlt két klub alkalmával kísérleteztünk. Szoktunk, mert keressük a jobb minőséget, a több élvezetet. Most kétszer is tudatosan elengedtük a szünet utáni részt. Azt

FBN-H