Még hatályba sem lépett, a vállalkozók máris módosítanák a magyar Kurzarbeitot

Parragh László, a kamara elnöke ennek kapcsán az mfor-nak jelezte: egy sor új javaslatot tett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a gazdaságvédelmi akciótervhez. Ezek közül lényeges a lapnak adott nyilatkozata szerint, hogy a bértámogatás igényléséhez jóval egyszerűbb adminisztrációt kell előírni, mint ami a kormányrendeletben szerepel. 

“Most a gyors döntések ideje jött el, és az előttünk álló időszakban ilyen jogalkotás várható, a rendelkezéseket folyamatosan kell az aktuális helyzethez igazítani” – jelezte a lapnak, hogy miért kellett gyorsan jogszabályba foglalni a döntést, ha az még változhat.

Az új javaslatok

Az MKIK oldalán elérhető volt a kamarai hálózat véleménye a gazdaságvédelmi akciótervről. Ezek szerint a teljes kamarai hálózat közösen véleményezte az Innovációs és Technológiai Minisztérium gondozásában elkészített Gazdaságvédelmi Akciótervet, amelyről egy 18 oldalas szakmai vélemény született, számos kiegészítéssel, további javaslattal ellátva. Ezek közül az MKIK közleménye néhányat emel ki.

A kamarai rendszer általános megállapításai:

 1. Valamennyi intézkedés mihamarabbi bevezetése szükséges. Gondoskodni kell a jogi szabályozás folyamatos, valós élethez történő igazításáról.
 2. Az állami intézkedések akkor érik el társadalmilag és gazdaságilag is a céljukat, ha nem egy-egy ágazatot/szektort/csoportot kiemelve, azokra vonatkozóan tartalmaznak pozitív lépéseket, hanem összességében, minden nehéz helyzetbe került vállalkozás és család számára nyújtanak támogatást: tehát a korlátozás alá került szektorok teljeskörű támogatása szükséges.
 3. Akiket kényszerű bezárásra ítéltek és/vagy a gazdasági és üzleti folyamatok összefüggése okán kényszerültek bezárásra, azok támogatása teljeskörűen, cégmérettől – vállalkozási formától – alágazattól függetlenül támogatni szükséges, gyors és konkrét pénzügyi forrásokkal.
 4. A vállalkozások méretére és ágazatokra önálló mátrix rendszerű támogatási programot kell megalkotni, nem szabad összemosni különböző súlyú és méretű ágazatokat, mikro- és multinacionális cégeket.
 5. A családi vállalkozások és mikro és KKV-k támogatása kiemelt jelentőséggel bír.

A konkrét új javaslatok az eddig megjelent kormányzati lépések fényében:

 • Álláskeresési portál kialakítása, állami irányítással, kamarai részvétellel.
 • Munkahelyvédelmi Bértámogatás rendszerének kiegészítése, nagyságrendjének növelése, úgy, hogy minden rászoruló vállalkozás – a teljes leállásra, bezárásra kényszerülők is – támogatása megvalósuljon, lehetőség szerint minél hamarabb (a vállalkozásoknak azonnali támogatásra van szükségük), a támogatás mértékének differenciálása mellett.
 • Azoknál a vállalkozásoknál, ahol az árbevétel visszaesés meghaladja az 50%-ot kiemelten fontos az állami szerepvállalás, a támogatás biztosítása.
 • A KFI foglalkoztatott esetén egy TEÁOR kör megalkotása javasolt, valamint a mérnöki foglalkozás mellett kiterjeszteni javasoljuk a kedvezményt minden felsőfokú természettudományi, gazdasági, mérnöki, orvosi egyetemi végzettséggel rendelkező és KFI területen/munkakörben dolgozó munkavállalóra.
 • Az adó- és járulékfizetési kötelezettség rugalmas átütemezése.
 • A 47/2020 (III.18.), a 61/2020 (III.23.), valamint a 68/2020 (III.26.) kormányrendeletekben nevesített egyes szakmák, TEAOR számmal azonosított tevékenységek számára kihirdetett kedvezmények kiterjesztése.
 • A tanuló foglalkoztatása során felmerülő juttatások finanszírozásának újragondolása.
 • A munkanélküli ellátás (álláskeresési járadék) folyósítási idejének felülvizsgálata.
 • A szabad felhasználású diákhitel konstrukció kiterjesztése a középfokú szakképzésben résztvevőkre is.
 • Az új vállalkozás indításának támogatása.
 • Az OKJ-s képzések felülvizsgálata, annak a járvány okozta gazdasági szükségletekhez való igazítása.
 • A szakmunkásképző intézetek fejlesztése.
 • A munkahelyteremtésben jelenjen meg a közmunkaprogram, és történjen meg annak országos keretszámának és forrásszükségletének felülvizsgálata.
 • További infrastrukturális fejlesztések elindítása.
 • Robotizálás támogatása minden iparágban.
 • Új hazai és uniós pályázati kiírások szükségessége.
 • Kedvezményes és egyszerű IT eszközbeszerzési támogatás, pályázat kiírása.
 • Beruházások támogatása.
 • Új termékek fejlesztésének támogatása.
 • Az állami támogatások szükségességét minden gazdasági ágazatra vonatkozóan meg kell vizsgálni.
 • Decentralizált iparfejlesztési programok elindítása.
 • SZÉP kártya konstrukció felülvizsgálata, a jelenlegi válsághoz való hangolása.
 • Azon vállalkozások kiemelt támogatása, amelyek a magyar egészségipar innovációján alapuló külföldi rendszereket valósítanak meg.
 • Ipari beruházás és lakásépítés ösztönzése.
 • HIPA és építményadó rendszerének újragondolása.
 • Kedvezményes hitelekkel javasolják támogatni a magyar építőipar export piacikon történő megjelenését.
 • A határmenti hazai megyék határmenti és határon átnyúló közlekedési lehetőségeinek bővítése.
 • A vasúthálózat fejlesztése áruforgalmi célra, a mellékvonalak, iparvágányok kiépítésével.
 • A támogatott hitelek felhasználási körét ki kell szélesíteni.
 • A kedvezményes hitel és tőkeforrás körében kiemelten kellene kezelni a mikro- és kisvállalkozásokat.
 • Széchenyi kártya program továbbfejlesztése: Krízis Kártya és Innovációs Kártya.
 • A meglévő/beadott/elnyert pályázatok támogatási és előleg összegeit sürgősséggel gyorsítva ki kell fizetni a vállalkozásoknak.
 • A hitel- és tőkeprogramokhoz javasolható az állami garancia biztosítása, mint megfelelő biztosíték, mivel a cégek saját vagyona általában már jelzáloggal terhelt, javasolható a garancia díjának minimalizálása vagy elengedése, mivel ezek is jelentős összegek jelenleg.
 • A tőkeprogram célkitűzései között kiemelten szerepeljen a KKV szektor hitelképességének biztosítása.
 • A faktoring szolgáltatások állami támogatása.
 • Javasolják, hogy a betegszabadság idejére 100%-os táppénz legyen biztosítva úgy, hogy a különbözetet a TB fedezze.
 • Javasolják a 13. havi nyugdíjak még ez évben megkezdődő és 2021-ben lezáruló visszavezetését, mivel ez a két év lesz a legnehezebben túlélhető a nyugdíjasok számára.
 • A bölcsődei ellátás támogatását javasoljuk kiterjeszteni az óvodákra is.

Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a gazdaságvédelmi akcióterv legfontosabb eleme, a magyar Kurzarbeit a vállalkozói kör tetszését nem nyerte el, ugyanis a fenti állásfoglalás alapján az MKIK alapjaiban alakítanák át a támogatási rendszert. Teljesen új elem például, hogy a teljes leállításra kényszerült gyárakat és cégeket is mentené az MKIK most benyújtott javaslatcsomagja Kérdés, hogy erre hogyan reagál a kormány, amelynek kommunikációjában eddig az szerepelt, hogy alanyi jogon nem ad támogatást, legyen az bármilyen jövedelmét elvesztő gazdasági szereplő.

Fontos megjegyezni, hogy nem az MKIK az egyetlen vállalkozói érdekképviselet, amely módosítaná a bértámogatási rendszert, vagyis a kormányzat gazdasági mentőcsomagjának ékkövét. Az MGYOSZ és a VOSZ közös állásfoglalása is szerdán jelent meg, amiben az állt, hogy a kormányzati akciótervben szereplő, a munka világát közvetlenül érintő intézkedések – az előzetes, reményt keltő hírek után – egyelőre elmaradnak a várakozásoktól. Minden válsággal érintett vállalkozás számára a teljes bérköltség legalább 70%-át elérő bérkiegészítés (a bevételkiesés növekedésével ez a mérték növekszik), közérthető (forgalom, vagy árbevétel visszaeséséhez kötött) feltétellel és kvázi automatikus elbírálással, egy egzakt módon meghatározott, célszerű felső korláttal. Ezt a munkabér terheinek teljes elengedése kellene, hogy kísérje – írták.

Megosztás

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

A bizalom forintosítható

Szerző: Csidei Krisztina Az április 27.-ei K&H Családi Vállalatok Klubon Lévai Bálint (BiotechUSA Kft.) arról mesélt, mi a HR szerepe a cégüknél, hogyan alakult ki

Az új kerékvágás

Szerző: Csidei Krisztina Az április 27.-ei K&H Családi Vállalatok Klubon Nagy-Józsa Dorka (Y2Y Hungary Kft.) sok hasznos gondolatot osztott meg velünk. Vezető, szervezet- és folyamatfejlesztő

Beszámoló az éves konferenciáról

Csodás hangulatban telt a XII. Éves Konferencia és Családi Nap a Bambarában. Az év legnépszerűbb eseményén idén 40 családból 152 felnőtt és 62 gyerek vett