Noi cegvezeto

Egyre több a női cégvezető

14 százalék fölé kúszott a tisztán női menedzsmenttel rendelkező vállalatok aránya, de egyértelműen a férfiak által vezetett vállalkozások alkotják a többséget, és a trend alapján még sokáig így is marad.

Bár évről évre növekszik az igen sikeres női vállalkozók száma, úgy tűnik, a férfiak dominanciája egy darabig még nem fog megtörni a vállalkozási szférában. Számos mutató tekintetében sikeresnek mondhatók a női vállalkozók Magyarországon, és ez már a nagyvállalati körben is egyértelműen megjelenik.Jelenleg már több mint 500 olyan társas vállalkozás működik az országban, amely tulajdonosi és cégjegyzésre jogosulti köre is hölgyekből áll, és éves árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot.

Ráadásul a milliárdos, női menedzsmenttel rendelkező cégek száma dinamikusan növekszik, hiszen egy évvel ezelőtt még alig 300 ilyen vállalkozás működött az országban.

Összességében azonban a férfi dominancia még megdönthetetlennek tűnik. A teljes cégbázist tekintve már 10 éve folyamatosan növekszik a tisztán női menedzsmenttel rendelkező cégek aránya, de még mindig csak 14 százalék körül van a hölgyekből álló vállalkozások aránya. Ezzel szemben a tisztán férfi tulajdonosi és aláírói körrel rendelkező társaságok aránya egy hajszállal ugyan, de 50 százalék felett van.

Fogynak a vegyes felállású cégek

A tendenciára érdemes azonban mélyebben is ránézni. Az igaz, hogy a tisztán női vállalkozások aránya növekszik, de a vegyes társaságok aránya csökken. Annak ellenére, hogy a tisztán női vállalkozások aránya 10 éve növekszik, a vegyes felállású társaságok aránya ugyanebben az időszakban – egy év kivételével – fokozatosan csökken.A cégbázis korosodásával úgy tűnik, részben homogenizálódik is a vállalkozói réteg, a vegyes vállalkozások visszaszorulóban vannak.

A trendben érdemes külön is kiemelni, hogy a tisztán férfi menedzsmenttel rendelkező vállalkozások aránya az elmúlt 2 évben még a tisztán női társaságokénál is jobban nőtt. Azaz nemcsak, hogy homogenizálódik a társaságok menedzsmentje, de a teljes cégbázist nézve a férfiak szerepe még erősödik is.

Ez annak fényében különösen érdekes, hogy minősítés, megbízhatóság szempontjából a vegyes vállalkozások számítanak a legerősebbnek minden árbevételi szegmensben. A férfiak és a nők tehát legtöbbször sikeres és megbízható vállalkozásokat működtetnek együtt, de úgy tűnik, az esetek jelentős részében mégis a homogén cégvezetés fele orientálódnak a társaságok.

Nagyvállalatoknál még erősebb a férfi dominancia

A nemek közötti egyenlőtlenség még jobban kiemelhető, ha a vállalkozásokat árbevétel szerint is megvizsgáljuk. A tisztán női vállalkozások aránya egyedül a mikrovállalkozások körében jelentős, a magasabb vállalati kategóriákban a hölgyek szerepe fokozatosan csökken. Az 1 milliárd forint feletti kategóriába például hiába lépett be több mint 200 hölgyekből álló vállalkozás egy év alatt, az arányuk még mindig 6 százalék alatt van.

Ráadásul a vegyes vállalkozásokkal együtt is viszonylag alacsony a súlyuk a legfelsőbb vállalati rétegben. Ez nemcsak a megbízhatósági adatok fényében érdekes, de a menedzsment méretét számítva különösen szembeötlő. A nagyobb vállalkozások ugyanis jellemzően nagyobb tulajdonosi és/vagy cégjegyzésre jogosulti körrel rendelkeznek, a vegyes vállalkozások aránya ennek ellenére nem számít kiemelkedőnek még a nagyvállalati kategóriában sem.

Vállalkozás, család és háztartás egyszerre?

A női és vegyes vállalkozások alacsony aránya a nagyobb vállalatoknál tehát nem vállalaton belüli gazdasági/teljesítményi okokban, hanem személyes területeken keresendő. Talán nem meglepő, hogy a hölgyek a mai napig nagyobb szerepet vállalnak a családi élet és a háztartás fenntartásában, mint férfi társaik. Ennek jelei egyértelműen megjelennek a cégadatbázisban is, és ez egy bizonyos szintig még elfogadható is lenne, ugyanakkor a férfi dominancia erősödése nem jó jel, hiszen ez az egyenlőtlenség további felborulását jelenti.A hölgyekre egyre nagyobb teher nehezedik, minél több szerepkört vállalnak a családi életen túl.

Ez minden szegmensre elmondható, ugyanakkor különösen a nagyvállalati területen lehet kritikus, ahol nagyobb felelősség nehezedik a cégvezetők vállára, és a konfliktusok száma is magasabb lehet a nagyobb alkalmazotti létszám és összetetteb cégstruktúra miatt.

A szerepvállalási nehézség jól kimutatható abban is, hogy a hölgyek ritkán vállalnak 1 vállalkozási szerepnél többet. Jelenleg ma Magyarországon mintegy 330 ezer hölgy rendelkezik cégtulajdonosi vagy aláírói szerepkörrel. Ezen belül is a tulajdonosi szerepkör a jellemzőbb, az operatív ügyvezetői feladatokkal már jóval kevesebben tudnak foglalkozni. Az pedig különösen ritka, hogy egy hölgy több vállalkozásban is érdekelt legyen. A hölgyek családban ellátott kiemelkedő szerepe tehát nemcsak abban jelenik meg, hogy kevesebben vállalkoznak, de még kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy több vállalkozásban is érdekeltek legyenek.

Vannak ugyanakkor pozitív példák is a családi és vállalkozói élet keveredésére. Nem ritka ugyanis, amikor egy női cégvezető felnőtt gyermekeit is bevonja a vállalkozás életébe. Jelenleg mintegy 17 ezer olyan női vállalkozó dolgozik az országban, amely valamelyik gyermekét is bevonta a cég menedzsmenti vagy tulajdonosi körébe.A családi kapcsolatok a statisztikák szerint tovább növelik a vállalkozások megbízhatóságát, így a hölgyeknek ezen a területen is meghatározó szerepük van.

A társas vállalkozók mellett nem szabad megfeledkezni az egyéni vállalkozókról sem. Jelenleg 178 ezer női egyéni vállalkozó működik az országban, amely a teljes egyéni vállalkozó réteg 40 százaléka. Ebben a vállalkozási formában tehát magasabb a hölgyek aránya, mint a társas vállalkozásoknál. Ez jelentős részben annak is köszönhető, hogy sok, jellemzően női tevékenységi körnél az egyéni vállalkozási forma a jellemző. Szépségápolás, fodrászat, oktatás, biztosítási területeken például felülreprezentáltak az egyéni vállalkozók, és azon belül is a női egyéni vállalkozók.

Egészségügy, szépségápolás, oktatás a társas vállalkozások körében is

A hagyományosan női tevékenységi körök egyértelműen megjelennek a vállalkozók menedzsmenti rétegénél is. A szépségápolás, fodrászat, fizikai közérzet javító szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozások adják az „Egyéb szolgáltatások” nemzetgazdasági ág jelentős részét, így talán nem is meglepő, hogy a tisztán női menedzsmenttel rendelkező vállalkozások adják a vállalkozások 23 százalékát ebben a szegmensben. A meglepetés inkább az, hogy még ebben a kimondott női ágazatban is csak 23 százalék a női vállalkozók aránya. Arányaiban szintén magasnak számít az egészségügyben és az oktatásban működő vállalkozásoknál a hölgyek aránya.

A fővárosban függetlenebbek a hölgyek

Területi eloszlást vizsgálva elmondható, hogy a fővárosban és Pest megyében a legnagyobb a tisztán női vállalkozások aránya, de a dobogóra még Csongrád-Csanád megye is felfért. Érdekes módon igen nagy a szórás a területi eloszlásban. Míg a fővárosban 14 százalék feletti a tisztán női vállalkozások aránya, addig Békés, Vas és Győr-Moson-Sopron megyében alig 10 százalék. Különösen Vas és Győr-Moson-Sopron megye gyenge helyezése meglepetés, hiszen az ország nyugati része gazdaságilag fejlettebb, és a vállalkozások céginformációs mutatói is jobbak az átlagnál ezeken a területeken. Így a női vállalkozások alacsony aránya némileg rendhagyónak számít ebben a két megyében.

Forrás: vg.hu 2021. 03. 05.

Megosztás

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Útravaló az áprilisi klubról

Az áprilisi klubon, melyen 28 család képviseltette magát, Dávid, Tom, Monostori Gitta (pszichológus, szervezetfejlesztő coach) és Varga Szabolcs a családi alkotmány készítésének folyamatán vezettek végig