IFERA

A válság átvészelése avagy általános és bevált gyakorlatok a családi vállalkozásokban

A jelenlegi válsághelyzetben a vállalkozásoknak és családoknak olyan fokú bizonytalansággal kell szembenézniük, amelyre a világháborúk óta nem volt példa. Jelen körülmények között a pontos, megbízható és hasznos információforrások értékesebbek, mint valaha. Emellett a krízis révén egyedülálló lehetőségünk nyílik a tanulásra, amelynek köszönhetően a jövőben sokkal hatékonyabban tudunk majd felkészülni és reagálni hasonló válságokra.

Három különböző földrészen tevékenykedő kutató etikusan gyűjtött, pontos adatokat tartalmazó adatbázist hozott létre a COVID-19 világjárványról. Kutatásuk célja az volt, hogy olyan általános és bevált gyakorlatokat határozzanak meg, amelyek segítségével a vállalkozó családok fel tudják venni a harcot a COVID-19 járvány okozta kihívásokkal.

A lentiekben olvashatóak el a kutatás eredményeként megfogalmazott  kulcsgondolataik a válság hatásainak enyhítésére a vállalkozói és a családi életre vonatkozóan.

A kutatók: CLAUDIA ASTRACHAN, JOSEPH ASTRACHAN, ISABEL BOTERO, CHRISTOPHER GRAVES, ANDREW KEYT, JOSIP KOTLAR, TORSTEN PIEPER, TOM RÜSEN, PEDRO VAZQUEZ

A FELMÉRÉS CÉLJA

 • Olyan általános gyakorlatokat szeretnénk bemutatni, amelyekkel a családi vállalkozások megvédhetik vállalkozásukat, alkalmazottaikat és családjaikat a járványhelyzet idején
 • A jelenlegi válsághelyzet következményei alapján olyan – a válságra való felkészültséghez és a válság hatásainak enyhítéséhez kapcsolódó – kulcsgondolatokat fogalmaztunk meg, amelyekkel a vállalkozó családok jobban felkészülhetnek a jövőbeli krízishelyzetekre.

A FELMÉRÉS JELLEMZŐI

Globális mintavétel

 • > 400 családi vállalkozás Európa német nyelvű területeiről
 • > 550 az Egyesült Államokból
 • > 75 Latin‑Amerikából
 • > 50 Ausztráliából és Ázsiából

Vizsgált időszak: 2020. április második fele / május első fele

A FELMÉRÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI: DEFENZÍV ÉS OFFENZÍV INTÉZKEDÉSEK A VÁLLALAT VÉDELME ÉS A CSALÁD KOORDINÁLÁSA ÉRDEKÉBEN

„Már kezdetektől fogva nyíltan és rendszeresen megvitattuk az ügyeket. Átláthatóan jártunk el minden vállalattal kapcsolatos teendőt illetően. Ezáltal nemcsak munkavállalóink, hanem minden más érdekelt fél felé is megteremtettük a szükséges bizalmat. Részletekbe menően magyaráztuk el, hogy milyen módon szeretnénk átsegíteni a vállalatot a válságon, így a félelmek enyhültek, a stabilitás pedig nőtt.”

(Harmadik generációs családi vállalkozás, Németország)

DEFENZÍV INTÉZKEDÉSEK:

VÁLSÁGKEZELÉS

Válságstáb

 • Központi válságstáb létrehozása (naponta, kétnaponta, hetente megtartott értekezletekkel) a fennálló helyzet szabályozására és kiértékelésére, intézkedések meghatározására, a helyzethez való alkalmazkodásra
 • További kijelölt válságstábok, pl. a gyártás, beszerzés, értékestés területén
 • A válságstábok megfelelő személyi állományának kialakítása: széles körű támogatás
 • Felügyelőbizottság/igazgatóság bevonása és célzott igénybevétele, gyakoribb értekezletek
 • A családdal történő szoros együttműködés
 • Veszélyhelyzet idején a Kereskedelmi és Iparkamara döntéshozóival, munkáltatói egyesületekkel és regionális politikai döntéshozókkal folytatott előkészítő beszélgetések a támogatás biztosítására
 • A kormány veszélyhelyzetre adott válaszának teljes átláthatósága, hogy szükség esetén meg lehessen tenni a megfelelő lépéseket
 • Kölcsönös meghatalmazások vezetőségen belül, hogy cselekvőképes maradjon a vállalat

Tervezés és forgatókönyvek készítése

 • Elemzői jelentések rendszeres olvasása, Twitter‑fiók beállítása, hogy a releváns forrásokból (pl. az Egészségügyi Minisztériumból) folyamatosan érkezzenek információk
 • A gyors átszervezés optimalizálásra szolgáló valamennyi releváns vezetőségi paraméter heti rendszerességű frissítése; jelzéshatárok meghatározása
 • Részletes terv: melyik gazdasági fejlesztésből milyen intézkedéseket érdemes foganatosítani, legrosszabb forgatókönyvek kidolgozása, az ezekhez szükséges számítások elvégzése
 • A vállalat minden egyes részlege számára több forgatókönyvet is kidolgoztunk a 2021‑es évre. Életszerű forgatókönyv alapján a vállalat minden egyes részlege számára meghatároztuk a szükséges intézkedéseket, és ezeket összehangoltuk

Válságkommunikáció

 • Gyakori, világos kommunikáció: a helyzet őszinte felmérése, előre tervezett intézkedések, ütemezés; kezdetben napi, a későbbiekben heti információmegosztás a vállalat helyzetéről vagy szabályváltozásról (az intraneten)
 • Fokozott kommunikáció az operatív menedzsment/üzemi tanács/vagyonkezelés/igazgatótanács/részvényesek között; hetente vagy kéthetente tartott telefonos vagy videokonferenciák a felsővezetés és a család bevonásával
 • Videóüzenetek a tulajdonosoktól, nagyon pozitív a család kommunikációban történő részvételének megítélése
 • Virtuális kávészünetek és egyéb virtuális társasági összejövetelek. Ennek köszönhetően az eltérő területen dolgozó csapatok szorosabb kapcsolatot alakíthatnak ki, és nem csak a munkáról esik szó

PÉNZÜGYI ERŐFORRÁSOK MEGÓVÁSA

Likviditásunk megóvása

 • Rövid távú likviditáskezelés: napi likviditásszabályzás és -tervezés, heti készpénzelemzés
 • Rövid távú hozzáférés biztosítása a likviditási tartalékokhoz: likviditás megőrzése családi forrásból és kölcsönök felvételével
 • Előkészítő beszélgetések pénzügyi partnerekkel a meglévő hitelkeretek felhasználásáról és a hitelkeretek bővítéséről
 • Fizetési halasztás: adók és társadalombiztosítási járulék, kamatok, kölcsönök törlesztése
 • Az osztalékok eltörlése a nagymértékű likviditás biztosítása érdekében

Szigorú költséggazdálkodás

 • A kiadások felülvizsgálata és befagyasztása: minden (tervezett) kiadás, költség, befektetés, fúziós és akvizíciós projekt felülvizsgálata és csökkentése; bónuszok eltörlése, munkaerő‑felvétel befagyasztása, minden ügynökségi munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése és a határozott időre szóló szerződések felülvizsgálata
 • Költségek halasztása: projektek, befektetések, osztalékkifizetések, 2019. évi teljesítménybónuszok, 2020‑as bérek és fizetések elhalasztása
 • Bérkorrekciók: (önkéntes) fizetéscsökkentések/bérmentesség (részleges kompenzáció pótlólagos szabadnapok beiktatásával), rövidített munkavégzés 95 százalékos fizetéssel, önkéntes munkaidő‑növelés, különleges kifizetések szabadsággal történő kiváltása, a túlórák, szabadnapok, illetve szülői szabadnapok számának csökkentése

„Haladékot kértünk valamennyi beszállítónktól és munkavállalónktól az átutalásokat illetően, de a végső döntés az övék volt. Mindezen intézkedéseknek köszönhetően pénzügyileg és a vállalatunk kultúráját illetően is kedvezőbb helyzetben ért minket a krízis.”

(Második generációs családi vállalkozás)

EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS A MUNKAVÁLLALÓK JÓLÉTE

Védőfelszerelés és higiéniai intézkedések

 • A munkavállalók korai tájékoztatása és betanítása; maszkok, kesztyűk, fertőtlenítők beszerzése otthoni és munkahelyi használatra; védőpajzsok és arcmaszkok alkalmazása a gyártási folyamatokban, elválasztó védőfalak az adminisztrációs területeken; részleges kötelező maszkviselet
 • Munkaállomások tisztán tartása, nagy forgalmú helyek és gyakran érintett tárgyak (pl. kapcsolók, fénymásolók, ajtókilincsek) rendszeres tisztítása, a céges autók felszerelése tisztító- és fertőtlenítőszerekkel, ózonos légtisztító készülékek a helyiségek levegőjének fertőtlenítésére.
 • Közösségi távolságtartás: a munkaállomások szellős elrendezése (szükség esetén helybérlés), maximális kihasználtság a minimális távolságra vonatkozó előírás szigorú betartásával
 • Közösségi terek lezárása vagy átalakítása, az ebédlő lezárása (elviteles vagy ételkiszállításos lehetőség), ételek ellenőrizetlen külső forrásból történő beszerzésének tiltása
 • Utazási tilalom, belépési tilalom külső felek számára vagy nyilatkozattétel látogatók számára, külön szabályzat vagy korlátozások vendégek, beszállítók, szakmunkások számára, különböző helyen dolgozó munkavállalók találkozásának tiltása, közösségi autózás és tömegközlekedés tiltása, hordozható vécék a teherszállító járművek vezetői számára

Egészségügyi támogatás

 • Átfogó karanténintézkedések gyanús esetekben, nyomon követés (kontaktkutatás)
 • Ingyenes koronavírus‑teszt és egészségügyi támogatás a vállalati orvos révén beteg munkavállalók és családtagjaik számára; koronavírus‑forródrót, vészhelyzeti telefon

A MUNKAFOLYAMATOK RUGALMASSÁGA ÉS DIGITALIZÁCIÓJA

Nagyvonalúság és rugalmasság

 • Szükség esetén pénzügyi támogatás (pl.: kamatmentes kölcsön)
 • Gazdasági hátrányok kompenzálása (pl.: a közösségi autózás vagy tömegközlekedés betiltása miatt)
 • Rugalmasság és egyedi megoldás keresése (pl. fizetett szabadság, pótlólagos szabadnapok) azon szülők esetében, akik gyerekei otthon tartózkodnak

Digitális kommunikációs technológia és távoli munkavégzés

 • Kommunikációs platformok, pl. video- vagy telefonos konferenciák, e‑mail, intranet, hírlevelek használata (mivel a személyes találkozók tiltottak)
 • Korlátlan vagy rotációban történő otthoni munkavégzés
 • Otthoni munkavégzéshez szükséges infrastruktúrához: laptopokhoz és/vagy monitorokhoz, ergonomikus székekhez és asztalokhoz, gyorsabb internethez való hozzájárulás

HELYZETFÜGGŐ OPERATÍV VÁLTOZTATÁSOK

Műszakváltások és többcsoportos munkavégzés

 • A műszakkezdés és műszakváltás kizárólag írásban történik, alapos tisztítás a műszakok között
 • Az épület bizonyos részeinek szigorú elkülönítése, az engedély nélküli belépés megtagadása
 • Többcsapatos munkavégzési stratégia (A, B, C csapat) a teljes karantén lehetőségével

Korrekciók a szabályozásban

 • A pénzügyi adatok szigorúbb, napi rendszerességű ellenőrzése erre szolgáló ellenőrző felületen
 • Költségvisszaszorítási és likvidtásmegőrzési célok a növekedési célok helyett
 • Célzott követeléskezelés; fizetési határidők meghosszabbítása értékesítési csatornánkon a csődhelyzet elkerülése érdekében
 • Szigorúbb fizetési felszólítás: Fizetési elmaradások esetén tudatos kommunikáció; fizetési bizonylat szorosan mellékelve, követelésvásárlás ügyfélkövetelések esetén
 • Alacsonyabb hitelkeretek ügyfelek számára, gyakoribb számlakiállítás
 • Forgatókönyvek kalkulálása saját meglévő likviditási tartalékokra
 • Belső áthidaló finanszírozás/kifizetési összegek olyan külföldi (pl. olasz, spanyol, indiai) leányvállalatok számára, amelyekre súlyos hatással volt a válság, és pénzügyileg kevésbé erősek

Folyamatkorrekciók

 • Érintésmentes folyamatok, ahol lehetséges
 • A külső felet is érintő rakodási folyamatok módosítása, értékesítési folyamatok esetleges módosítása
 • Ellátási lánc bővítése
 • A nyersanyag- és késztermékmennyiség növelése, minimális készlet szabályozása
 • Raktárépület építése a kritikus alkatrészek számára, illetve az ellátási lánc lehetséges megszakadásának esetére

OFFENZÍV INTÉZKEDÉSEK

AZ ÜZLETI MODELL ÉS KÍNÁLAT ÖSSZEHANGOLÁSA

 • Egyes üzleti területek veszteségeinek kompenzálása új ajánlatok kidolgozásával és/vagy új üzletágakba pl. fémfeldolgozásba/gépészetbe a kiállításkivitelezési/üzletberendezési üzletág hanyatlásának kompenzálása érdekében történő belépéssel
 • Az értékesítés felélénkítése olyan piacokon, amelyeket kevésbé érintett a válság
 • A termékpaletta, illetve kínálat aktív bővítése
 • Olyan termékek és szolgáltatások biztosítása, amelyek segítenek megbirkózni a világjárvánnyal: pl.: fertőzéstől védelmet nyújtó falak a kiskereskedelmi és étkeztetési szektorba, lélegeztető készülékekhez, maszkokhoz, fertőtlenítő és higiéniás árucikkekhez, szűrőbetétekhez és szűrőközegekhez szükséges termékek stb.
 • Értékesítési tevékenységek növelése, célzott ügyfélkapcsolatok kiépítése további szállítási és tárolási megrendeléseket illetően
 • A 2025‑ös vállalati stratégia felülvizsgálata (veszteséges üzletágak felszámolása, a fejlesztési tervek felülvizsgálata)

DIGITALIZÁCIÓ ÉS ÚJ TECHNOLÓGIÁK

 • Digitalizációs projektek felgyorsítása és priorizálása
 • Erőforrások újraelosztása (K+F és digitalizáció)
 • A munkafolyamatok tudatosabb digitalizálása, hogy a munkavégzés helyétől még függetlenebbé váljunk és csökkenthessük az egységköltségeket
 • Az informatikai rendszerek bővítése és professzionalizálása a rugalmas és időtől független munkavégzés érdekében
 • Alkalmazások és adatok feltöltése a felhőbe
 • Összhang a nyílt forráskódú termékekkel (licenccsapdák elkerülése)
 • Számos üzletágban átállás a digitális értékesítésre, webáruház létrehozása, olyan digitális ajánlatok korai bevezetése az ügyfelek számára, amelyek középtávon amúgy is elkerülhetetlenek lettek volna
 • Közösségi oldalakon zajló tevékenység intenzitásának jelentős növelése, új tartalmak gyártása, új formátumok tesztelése (pl. élő közvetítés Instagramon), részben B2B (vállalati) ügyfelek (közösségi oldalakon folytatott kampány/társadalmi felelősségvállalás), részben influenszerek (társszervezőkénti) együttműködésével
 • Ezzel egy időben a tanácsadó testület/felügyelőbizottság két új, meglehetősen fiatalabb tagját bízták meg, hogy (minden esetben) pártfogolják a vállalat és termékei célzott digitalizálását.

PROAKTÍV BEFEKTETÉS

 • A válság teremtette lehetőség kihasználása az amúgy is szükséges, átfogó átszervezés végrehajtására
 • Régóta tervezett új befektetések megvalósítása a hosszú távú versenyképesség javítása érdekében
 • A stratégiai jelentőséggel bíró kezdeményezésekbe történő folytatólagos befektetés – bizonyos programok országtól függően gyorsított eljárás keretében történő bevezetése az értékesítés szabad erőforrásainak hasznosítására
 • Továbbképzés a rövidített munkavégzés helyett
 • Kreatív vetélkedés: különböző helyszínek vegyes csapatai új termék- vagy üzleti ötleteinek versengése, a 6-3-5-ös módszerhez hasonlóan
 • Munkavállalói projektjavaslatok bővítése, amelyeket a jelenlegi alacsony foglalkoztatottság fényében a munkavállalók is megvalósíthatnak

ÉRINTETT FELEK KEZELÉSE

 • Aktív együttműködés szakszervezetekkel, szilárd kapcsolat kiépítése a helyi kereskedelmi kamarával, egyesületekkel és a politikai vezetéssel
 • Az illetékes kormányhivatalokkal és hatóságokkal folytatott intenzív kommunikáció egy olyan rendszerszinten fontos szektor megteremtéséhez, amelyben vállalatunk is (sikeresen) működhet
 • Proaktív kommunikáció és havi jelentések a bankoknak
 • Szoros ügyfélkapcsolatok kiépítése annak megértése érdekében, hogy ők miként birkóznak meg a világjárvánnyal, és hogy megfelelő stratégiákat dolgozhassunk ki; digitális megoldások az ügyfélszolgálat zavartalan biztosítása érdekében
 • Követeléseink nagyvonalú kezelése, díjemelések felfüggesztése 6 hónapig
 • Beszállítókkal folytatott gyakori kapcsolattartás (szállítási mulasztások kockázata); szükség esetén alternatív megoldások keresése
 • Összehangoltság a szomszédos nagyvállalatokkal, így a foganatosított intézkedések nem lesznek ismeretlenek a vezetőség számára, a média azonban nem tud róluk
 • Munkavállalók körében végzett felmérés a kialakult feszült helyzetet illetően

TAPASZTALATCSERE ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS

 • Élénk tapasztalatcsere vállalkozó hálózatunkon, iparági egyesületeken, beszerzési társaságokon és helyi szakmai csoportokon keresztül; a jó példákat rövid időn belül átvesszük, és beépítjük társaságunk működésébe
 • Kölcsönös támogatás pl. a maszkok, válaszfalak, tájékoztató anyagok beszerzése terén
 • Együttműködés a régió vállalataival, munkavállalócsere (pl.: rövid időre szomszédos vállalatok munkavállalóinak befogadása kölcsönzött munkaerő helyett), egymás infrastruktúrájának és értékesítési csatornáinak használata
 • Lehetőségek feltérképezése üzleti partnerekkel való közös termékgyártásra
 • Tulajdonosok: Információcsere más vállalkozókkal a válságkezelési intézkedéseket és az „új rendet” illetően

„A válság apropóján sort kerítettünk a már régen tervezett, de eddig meg nem valósított átszervezési projektünkre. Meggyőződésünk, hogy ennek köszönhetően megkapjuk azt löketet a jövőre, valamint a digitalizációra nézve, amelyre nagyon nagy szükségünk volt, és amely nem csupán versenyképességünket, rugalmasságunkat is növelni fogja a válság elmúltával.”

(Negyedik generációs családi vállalkozás, Svájc)

A CSALÁD KEZELÉSÉRE IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK

HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓ

 • Proaktív, rendszeres, nyitott, őszinte, elhivatott, csak a szükséges ügyekre fókuszáló és időszerű kommunikáció az egész családdal
 • A szokásosnál sokkal több releváns információ megosztása családtagokkal, szükség szerint hetente/kéthetente/havonta egyszer vagy több ízben
 • A cél a család tájékoztatása és a kommunikáció fenntartása
 • A témák az alábbiakra térnek ki: a jelenlegi üzleti helyzet, valamint a várható fejlesztések, a foganatosított intézkedésekről szóló jelentések, a családtagok lehetőségei, hogy részt vegyenek a vállalat életében, nyereségfigyelmeztetések és az osztalékkifizetéseket befolyásoló hatások
 • Számos virtuális kommunikációs felület használata: videó, telefon, e‑mail, hírlevél, intranet/ügyfélportál, WhatsApp, SMS‑üzenetek, közösségi oldalak
 • Visszatekintve megállapítható, hogy a nyitott kommunikáció felébresztette az ötödik generáció vállalkozókedvét és érdeklődését. Ők még nincsenek jelen a vállalkozásban.

CSALÁDI IRÁNYÍTÁS

 • Végrendeletek módosítása, ügyvédi meghatalmazások hatókörének kiszélesítése a döntéshozói folyamatok zavartalanságának biztosítása érdekében
 • Pénzügyi forgatókönyvek kidolgozása a család nézőpontjából, segítség felajánlásának megvitatása
 • Az amúgy is szűk családi kört a világjárvány még inkább családi egységgé kovácsolta. „Erősek vagyunk, együtt átvészeljük ezt a válságot!”
 • A család részvétele a vállalat saját járvány‑munkacsoportjában, családtagok részvétele a gyártási folyamatokban

ELVÁRÁSOK KEZELÉSE

 • Valamennyi kívánság és szükséglet kritikus felülvizsgálata
 • A részvényesek emlékeztetése, hogy lemondtak befektetett tőkéjük kivételének jogáról; a likviditás megóvás érdekében kérjük, hogy tőkéje egy részét részvényesi kölcsönként hagyja a kifizetési számlán
 • Osztalékok kifizetésének eltolása őszig, amikor a válság súlyossága és hatásai már pontosabban meghatározhatók.
 • Egyéni elbeszélgetések a válság osztalékkifizetést érintő következményeit illetően, hogy a részvényesek előre tervezhessenek pénzügyileg

„Fontos, hogy nyitott, közvetlen és időszerű információkkal rendelkezzünk a helyzetet, intézkedéseket, valamint az elérni kívánt és elért eredményeket illetően. A bizonytalanság valódi méreg, megbénítja a családi egységet, és széthúzást szül a családon belül.”

(Harmadik generációs családi vállalkozás)

MILYEN TANULSÁGOKAT VONHATUNK LE?

BEVÁLT GYAKORLATOK

VÁLLALKOZÁSCSALÁD
VÁLSÁGKEZELÉSI KOMPETENCIÁK ÉS AGILIS VÁLSÁGKEZELÉSI STRUKTÚRAÉRTÉKES MUNKAVÉGZÉS, ÖSSZEHANGOLÁS ÉS KOHÉZIÓ
ANTICIKLIKUS BEFEKTETÉSEK ÉS MERÉSZ ÁTALAKÍTÁSI FOLYAMATOKCSALÁDI IRÁNYÍTÁS
KOMMUNIKÁCIÓ, TAPASZTALATCSERE ÉS KAPCSOLATI HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSEELHIVATOTTSÁG ÉS KOMPETENCIÁK

A VÁLLALKOZÁS

VÁLSÁGKEZELÉSI KOMPETENCIÁK ÉS AGILIS VÁLSÁGKEZELÉSI STRUKTÚRA

 • A válságkezelési kompetenciák elsajátíthatók: a forgatókönyvek készítése – vagyis különböző jövőbeli forgatókönyvek kidolgozása, – valamint bármiféle válságterv létrehozása révén irányítható a gondolkodás és növelhető a meghozott döntések végrehajtásának hatékonysága.
 • A válságkezelésnek agilisan kell történnie: az újonnan megszerzett tudás szükséges és folyamatos beépítése szisztematikusan és csatornák széles skáláján (saját hálózaton, szakértők/a tudomány szereplői révén, a bulvársajtóban) zajlik. Ehhez elengedhetetlenek a rugalmas válságkezelési struktúrák és folyamatok.

ANTICIKLIKUS BEFEKTETÉSEK ÉS MERÉSZ ÁTALAKÍTÁSI FOLYAMATOK

 • Változások elősegítése a válság idején: az üzleti modell szükséges változtatásainak indítványozása („szakítani az elavult módszerekkel”), új termékek és szolgáltatások tesztelése (akár együttműködésekben)
 • Befektetés a költségek leszorítása ellenére: digitalizációs projektek és az informatikai rendszerbe történő befektetések felgyorsítása (a munkaidő lerövidítése helyett), célzott befektetések munkavállalói képzésekbe

KOMMUNIKÁCIÓ, TAPASZTALATCSERE ÉS KAPCSOLATI HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE

 • Hatékony kommunikáció: a mondanivaló valamennyi releváns célcsoportnak szól, proaktív, átlátható, gyakori, tömör, közvetlen és hiteles kommunikáció
 • Kapcsolati hálózat kiépítése és tapasztalatcsere: a meglévő hálózatokon belül és kívül, a bevált gyakorlatok fejlesztése és egymás közötti megosztása

A CSALÁD

ÉRTÉKES MUNKAVÉGZÉS, ÖSSZEHANGOLÁS ÉS KOHÉZIÓ

A rugalmas családok aktívan és szisztematikusan ápolják a családi összetartást – szükség esetén akár virtuálisan is. Családi összejöveteleket szerveznek, és rendszeresen megosztják egymással ötleteiket. Meggyőződnek arról, hogy a családtagok ugyanazokat az értékeket képviselik, és a tulajdonosi csoport közös céljait támogatják. Ehhez rendszeresen figyelemmel kell kísérni az értékeket és célzottan kell kezelni az elvárásokat a tulajdonosi csoporton belül, ahol a családtagok megfogalmazzák igényeiket és kívánságaikat.

CSALÁDI IRÁNYÍTÁS

A családi irányítás koncepciójában valamennyi intézkedés a tulajdonosi kör cselekvőképességét szolgálja és a döntéshozatal képességét erősíti. Válság idején ezek még nagyobb jelentőséget kapnak. A szerkezeti felépítéseket, folyamatokat és dokumentumokat (pl. végrendeleteket, ügyvédi meghatalmazásokat) módszeresen felül kell vizsgálni annak biztosítására, hogy azok megfelelőek legyenek a válság idején és annak elmúltával a jövőben is fenntarthatók legyenek. Tegyük fel például a kérdést, hogy a családi stratégiánk hasznos és hatékony lesz‑e a válságot követően is?

ELHIVATOTTSÁG ÉS KOMPETENCIA

A nagy múltra visszatekintő vállalkozó‑dinasztiák nemzedékeken és a család egyes ágain átívelő, valamennyi családtag véleményének teret adó, (pro)aktív kommunikáció és folyamatok révén gondoskodnak arról, hogy a társtulajdonosok azonosuljanak a vállalattal, és elhivatottak legyenek annak sikere iránt.* Ezek a családok fontosnak tartják a szükségalapú tulajdonosi kompetenciákba történő folyamatos befektetést, hogy a tulajdonosok sikeresen tölthessék be saját szerepüket a családban és/vagy a vállalkozásban.

A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK:

Webináriumok és globális csúcs  https://ifera.org/crossing-the-crisis/ )

Panelfelmérés:

Egy vállalkozó családokból álló globális panelt hozunk létre, hogy még több adatot gyűjthessünk a válságra való felkészülést és a válság hatásainak enyhítését illetően. Amennyiben szeretne a panel résztvevője lenni, és Ön is szívesen osztozna a bevált gyakorlatokban, forduljon munkatársunkhoz az alábbi elérhetőségen: Claudia.astrachan@hslu.ch

Megosztás

Beszámoló a februári klubról

Közel 50-en vettünk részt több, mint 30 családból az év első klubján, melyet múlt csütörtökön tartottunk a Marriott-ban. Dávid beszélt a várható programokról, a prezit

Új fenntarthatósági törvény

Az idei évtől alapvető változások léptek életbe a fenntarthatósággal, vagyis ESG-vel kapcsolatos vállalati kötelezettségek területén, ami valamilyen módon minden hazai társaságot érinteni fog. Míg a

A Baki Agrocentrum 30 éves fennállását ünnepelte

Szorgalom, kitartás, alázat, együttműködés és nagyon sok beszélgetés, fogalmazta meg Balogh Ádám, a Baki Agrocentrum Kft. ügyvezetője családi vállalkozásuk sikerének titkát fennállásuk 30 éves jubileumán.

FBN-H