Nem véletlenül kerültek a családi vállalkozások az utóbbi években gazdasági szakemberek és szociológusok érdeklődésének homlokterébe. Míg Nyugat-Európában elsődlegesen a családi kézben lévő vállalkozások differenciált jogi szabályozására mutatkozik igény, addig a kelet-közép-európai családi vállalkozások még a generációváltás kihívásaival is szembesülnek. 

Forrás: www.vg.hu 2018.november 15. (Arató Balázs ügyvéd, egyetemi adjunktus)

 

 

Az Európai Unió nyugati tagállamaiban évtizedek, évszázadok alatt kikristályosodott minták teszik lehetővé a cégen belüli zökkenőmentes utódlást, a volt szocialista blokk országaiban azonban – történelmi okokból – mindennemű folytonosság hiányzik, és a generációváltás nem várt nehézségek elé állítja a rendszerváltás idején alakult családi vállalkozásokat.

A családi irányítás alatt álló cégek nem kis hányada esik áldozatul annak, hogy az első generációs vezető – tapasztalatok vagy előrelátás híján – nem vagy nem megfelelően gondoskodik az utódlásról. A vezető váratlan halála a hosszan elhúzódó hagyatéki eljárás miatt sokszor a családi vállalkozás megsemmisüléséhez vezet.

A sikertelen hazai generációváltások száma csökkenthető lenne, ha a visszavonulást fontolgató cégvezetők jól bevált nemzetközi példák alapján tehetnének szert a vállalkozás zökkenőmentes átörökítését segítő, hasznos ismeretekre.

Szomorú esetek világítanak rá, hogy az utódlás korántsem merül ki a vezetői jogosítványok, esetleg a társasági részesedés átruházásában, hanem a generációváltás megtervezése és végrehajtása során számos olyan körülményre is figyelemmel kell lenni, amelynek elhanyagolása később káros, akár a céget megsemmisítő következményekkel járhat.

Nyugat-Európában elterjedtek a családi alkotmányok, amelyek nem csupán a vállalkozás működtetésével kapcsolatos családi elvárásokat rögzítik, hanem az időről időre aktuálissá váló generációváltást, annak eljárásrendjét is átfogóan szabályozzák. A családi alkotmány a szakirodalomban elfogadott egyik megközelítés szerint a család közös értékrendjét és jövőképét, valamint az elérendő közös célokat és a követendő elveket egységesen rögzítő dokumentum.

A nyugat-európai családi vállalkozások egy része ilyen családi alkotmány alapján működik, de az sem ritka, hogy a családi alkotmány egymással szerves egységet alkotó jogi dokumentumokban ölt testet, és olyan elemekből tevődik össze, mint társasági vagy szindikátusi szerződések, vagyonjogi megállapodások, végrendeletek és hasonlók.

Összességében elmondható, hogy azok a vállalkozások tudnak sikeresen megbirkózni a generációváltáshoz hasonló nehéz élethelyzetekkel, amelyeknél a családi alkotmány valamelyik formája kimutatható és tényleges tekintélyt élvez, hovatovább jogi kötőerővel bír.

Az egyik ismert, nemzetközi ruhaipari cég családi alkotmánya követendő példaként szolgálhat akár kisebb vállalkozásoknak is. A szóban forgó vállalatnak írásba foglalt, csaknem évszázados családi alkotmánya van, amelyet minden egyes családtagnak, aki részesedést szerez a vállalkozásban, el kell fogadnia. Ezt a kötelezettséget a társaság létesítő okirata is tartalmazza, vagyis az, aki az elfogadó nyilatkozat megtételére nem hajlandó, nem is válhat tagjává a cégnek.

A családi alkotmány a generációváltás során követendő elveket is rögzíti. A cég mindenkori vezetője egy bizonyos életkor (esetükben az ötvenötödik életév) betöltésekor köteles visszavonulni. Ez nem csupán a vezetői jogosítványok átadásának kötelezettségét jelenti, hanem azt is, hogy társasági részesedésének meghatározott hányadát el kell idegenítenie.

A cél az, hogy az eddigi vezető ne rendelkezzen többségi befolyással a társaság legfőbb szervének határozathozatalára, és csupán olyan mértékű üzletrésze maradjon, amely megfelelő osztalékjövedelmet biztosít neki.

Az elidegenítési kötelezettség alá eső üzletrészhányadot a vállalat új vezetője szerzi meg piaci alapon, a cégértékre figyelemmel kalkulált ellenérték fejében. Ha az utód pillanatnyi anyagi teljesítőképességét ez meghaladja, akkor a hiányzó pénzeszközt a társaság vagy annak tagjai hitelezik meg szigorú visszafizetési kötelezettséggel.

A visszavonult vezető természetesen továbbra sem távolodik el teljes mértékben a társaságtól. Legfőbb feladata a családi alapítvány irányítása, a helyi ügyek és a jótékonysági tevékenység szervezése lesz a társadalmi felelősségvállalás jegyében. Emellett mindenkor rendelkezésre kell állnia, ha a vállalatot vezető fiatalabb generáció tanácsra szorul.

Nincs megengedve a kérés nélküli beavatkozás, csupán akkor nyilváníthat véleményt, ha erre kifejezetten felkérik, és akkor is kizárólag tanácsot adhat, amely nem kötelező erejű. A körvonalakban vázolt rendszer évtizedek óta zökkenőmentesen, generációs konfliktusok nélkül működik, és nem csupán a vállalat irányításában, hanem a munkavállalók körében is érezteti hatását, hiszen nemritkán apa és fia áll egyidejűleg a cég alkalmazásában.

A fórumról

Friss hírek

Beszámoló a 14. KH Klubról (2018. november 28.)

Ékes Ákos (az Üzletfejlesztés vezetője) a november 28.-ai K&H Családi Vállalatok Klubján bevezetőjében beszélt a múlt héten átadott K&H Díjról és a nyertes pályázókról. Kiemelte, hogy idén a legtöbb pályázat a társadalmi felelősségvállalás kategóriában érkezett és a díjat jövőre is meghirdetik majd. A részletekért kattints ide

Örömmel vezette be a nap izgalmas és sokakat érintő témáját, melynek előzménye 4 évvel ezelőttre nyúlik vissza. A K&H klubok indítását megelőzően ugyanis Ákos ellátogatott 10 családi céghez, akiket többek között a cégeladásról is faggatott és 10-ből 10-en azt válaszolták, szívesen eladnák a cégüket, ha a vevő számukra megfelelő árat kínálna.

Egyesületünket 9 család képviselte az eseményen. Képek itt.

 

Írta: Csidei KrisztinaDátum: 2018. December 13., Csütörtök

Komócsin Lauránál járt a Női Fórum

A coaching abban segít, hogy még sikeresebbek és boldogabbak legyünk, a coach pedig nem más, mint gyémántcsiszoló. 

Fórumvezetőnk, Dóra Hajni jóvoltából egy DIADALmas self-coachingon vehettek részt Egyesületünk női tagjai - mintegy 30-an - november 16-án az első magyar coaching modell megalkotója, Komócsin Laura vezetésével. Laura prezentációját ide kattintva tudod megtekinteni. 
Írta: Csidei KrisztinaDátum: 2018. November 22., Csütörtök